Purple Kush เป็นสายพันธุ์กัญชาอินดิก้า 100% จากการผสมข้

Wedding Cake เป็นสายพันธุ์กัญชาที่โดดเด่นด้วยความเป็นไฮ

LA Kush Cake เป็นสายพันธุ์กัญชาที่ได้รับความนิยมอย่างสู

OC Oranges เป็นสายพันธุ์กัญชาที่น่าสนใจอย่างมาก โดดเด่น

Purple Punch คือการผสมผสานที่ลงตัวอย่างมหัศจรรย์ระหว่าง