สายพันธุ์กัญชา White Lavender คือสายพันธุ์ที่ไม่ควรมองข

Skywalker และ OG Kush ที่มีชื่อเสียงระดับโลก. ด้วยสัดส่

ประวัติความเป็นมา Jack Herer มาจากนักกิจกรรมกัญชาชื่อดั