Runtz strain เป็นสายพันธุ์กัญชาที่สมดุลสมบูรณ์แบบระหว่า

Cherry Pie คือสายพันธุ์กัญชาที่เน้นให้ความสำคัญกับการผ่

Master Kush ไม่เพียงแค่เป็นชื่อของสายพันธุ์กัญชาที่โดดเ

Purple Kush เป็นสายพันธุ์กัญชาอินดิก้า 100% จากการผสมข้

Gary Payton Strain ไม่เพียงแค่ชื่อของตำนานนักบาสเกตบอล

Wedding Cake เป็นสายพันธุ์กัญชาที่โดดเด่นด้วยความเป็นไฮ

Purple Sunset Strain มีต้นกำเนิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างส