Purple Kush เป็นสายพันธุ์กัญชาอินดิก้า 100% จากการผสมข้

Wedding Cake เป็นสายพันธุ์กัญชาที่โดดเด่นด้วยความเป็นไฮ

ในโลกที่พลุกพล่านด้วยการค้นพบใหม่ๆ ของสายพันธุ์กัญชา สา

LA Kush Cake เป็นสายพันธุ์กัญชาที่ได้รับความนิยมอย่างสู

White Wedding RBX เป็นสายพันธุ์กัญชาที่ได้มาจากการผสมข้

ดอกกัญชาไฮบริดที่ได้จากการผสมผสานระหว่าง Sunset Sherbet